Redovna skupština FD Krk

Filatelističkog društvo Krk je dana 1. veljače 2016. godine održalo redovnu skupštinu udruge. Na skupštini su prezentirana izvješća o radu i o materijalno-financijskom poslovanju za 2015 godinu, plan rada za 2016 godinu te razni prijedlozi članova društva.

Javljanjem na natječaje za sufinanciranje udruga u 2015.g. udruga je dobila sredstva od Grada Krka i Općine Dobrinj. Tim sredstvima financirana je prigodna omotnica broj 76 povodom 130 godina otvaranja škole u Polju i maximum karta na temu napuštenog naselja Lizer. To je treća maximum karta u izdanju FD Krk.

U suradnji sa Turističkom zajednicom općine Malinska-Dubašnica izdana je prigodna omotnica broj 75 povodom Dubašljanskih kolejana.

Tijekom 2016. godine udruga planira provesti program izdavanja prigodnih koverti i omotnica. U programu je predviđeno izdavanje sljedećih prigodnih koverti i razglednica sa prigodnim žigovima:

1. Prigodna omotnica povodom 150.g. turizma u Gradu Krku.

2. Prigodna omotnica povodom 100.godina od rođenja o. Vinka Fugošića

3. Maksimum karta sa temom napuštenog naselja Ponikve

4. Maksimum karta sa temom napuštenog naselja Trnovica

5. Maksimum karta sa temom napuštenog naselja Semenji

Prigodna omotnica broj 76

24. studenog 2015.

130. godišnjica otvaranja škole u Polju.

 

 

 

 

Dana 24. studenog 2015. godine Filatelističko društvo Krk izdalo je prigodnu omotnicu i prigodni žig povodom 130-te obljetnice otvaranja škole u Polju. Omotnicu s motivom zgrade nacrtala je Lara Martinaš, dok je prigodni žig osmislio i nacrtao Hadrijan Crnčić Jurasić.

Izgradnju škole financirao je svojim sredstvima dr. Ivan Črnčić (1830.-1897.) iz Polja. Ivan Črnčić bio je katolički svećenik, tajnik krčkog biskupa, ravnatelj hrvatskog Zavoda Svetog Jerolima u Rimu, te prvi član JAZU (HAZU) s otoka Krka.

Zgrada škole građena je tijekom 1884. i 1885. godine. Po završetku izgradnje u zgradi se počinje odvijati nastava, te se zgrada sve do 1975. godine koristi kao škola. Od 1975. godine pa sve do danas zgrada se koristi u svrhu predškolskog odgoja. Vrtić danas pohađa četrdesetak mališana.

Prigodna maksimum karta broj 3

24. studenoga 2015.

Napuštena naselja otoka Krka
Lizer

Redovna skupština FD Krk

Dana 30.01.2015. u maloj vijećnici Grada Krka održana je redovna skupština Filatelističkog društva Krk.

Na skupštini je predsjednik društva Damir Crnčić prezentirao izvješće o radu društva u 2014.g. Javljanjem na natječaje za sufinanciranje udruga u 2014.g. dobili smo sredstva od Grada Krka i Općine Dobrinj. Tim sredstvima financirana je prigodna omotnica broj 74 povodom 60. festivala folklora otoka Krka i maximum karta na temu sopile. To je druga maximum karta u izdanju FD Krk.

U suradnji sa Turističkom zajednicom općine Malinska-Dubašnica izdana je prigodna omotnica broj 75. Zahvaljujući trudu člana Ivana Martinaša i dalje imamo aktivnu internet stranicu www.fdkrk.hr i preko nje možete saznati sve o FD Krk. Preko internet stranice i maila uspostavljeni su kontakti sa većim brojem filatelista.

Predsjednik FD Krk Damir Crnčić predlaže plan rada za 2015.g.

Za 2015.g. javili smo se na natječaje za sufinanciranje udruga u Županiji Primorsko-goranskoj, Gradu Krku te Općinama Dobrinj i Punat. Planiramo izdati 4 prigodne omotnice i jednu maximum kartu. Realizacija plana ovisit će o prihodima društva.

Zbog usklađenja sa novim zakonom o udrugama mijenja se statut udruge. Mijenjaju se ili dopunjuju članci 11, 18, 30, 31 i 34. Skupština jednoglasno imenuje Ivana Martinaša likvidatorom udruge.

 

Prigodna omotnica broj 75

17. siječnja 2015.

Dubašljanski Koledani

Prigodna maksimum karta broj 2

11. studenoga 2014.

Kulturna baština otoka Krka
Sopile

Prigodna omotnica broj 74

11. studenoga 2014.

Kulturna baština otoka Krka
Sopile

Redovna izborna skupština FD Krk

 

Dana 2. prosinca 2013. godine, u maloj vijećnici Grada Krka održana je redovna izborna skupština Filatelističkog društva Krk.

Nakon utvđenog kvoruma dosadašnji predsjednik Damir Crnčić podnio je izvješće o radu društva u periodu od 2009. do 2013. godine. Društvo je u protekle četiri godine izdalo 11 prigodnih omotnica u suradnji sa Hrvatskom poštom, Gradom Krkom, Centrom za kulturu Grada Krka te općinama Dobrinj i Omišalj.

U ožujku 2013. godine napravljena je filatelistička izložba u galeriji Decumanus u Krku. Na izložbi je prikazan filatelistički materijal članova društva vezan uz otok Krk i okolicu.

Društvo posluje financijski stabilno.

Na prijedlog članova za novog predsjednika društva ponovno je izabran Damir Crnčić a za tajnika Milan Radić.

Prigodna omotnica broj 73

29. listopada 2013.

860 godina prvog
spomena Omišlja


Žig omotnice broj 71 je proglašen najljepšim u 2012. godini

Prigodni žig FD Krk - Ivan Uravić 1662.-2012. / 27.12.2012. / 51514 Dobrinj je Hrvatski filatelistički savez proglasio najljepšim prigodnim žigom u 2012. godini.

Autor žiga i omotnice je naš član Ivan Martinaš a autor glagoljaškog slova D je Vlatko Bilić iz Zagreba.

U Hrvatskoj postoji 34 filatelističkih društava a u 2012. godini su filatelistička društva i Hrvatska pošta objavili ukupno 145 prigodnih žigova. Prigodni žig je obično u uporabi samo jedan dan u određenom poštanskom uredu.

           Čestitke autorima na ovom iznimnom postignuću u vrlo jakoj konkurenciji.

Prigodna omotnica broj 72

8. ožujka 2013.

Prigodni žig i prigodna omotnica broj 72 povodom otvorenja Filatelističke izložbe.

Izvještaj sa otvorenja

Email gđe Sonje Sunde

 

Pozivnica za filatelističku izložbu

Redovna skupština FD Krk je održana 1. veljače 2013.

Filatelističko društvo Krk održalo je 01. veljače 2013. u maloj vijećnici Grada Krka redovitu skupštinu društva.
Na skupštini je od strane predsjednika društva podneseno izvješće o radu društva u 2012.g. Društvo je dobilo jednog novog člana te ih ima ukupno 11. Tijekom godine izdane su četiri prigodne omotnice (760.g. Papinog odobrenja služenja materinjim jezikom omišaljskim benediktincima, 500.g. tunere u Vozu kraj Omišlja, Crkvica sv. Nikole na Biski i 350.g. od rođenja Ivana Uravića).
Prema planu rada za 2013. godinu predlaže se u skladu sa financijskim mogućnostima izdavanje dvije do tri prigodne omotnice (860.g. prvog spomena Omišlja, prvi dan filatelističke izložbe, dan smokava).
U suradnji sa Centrom za kulturu Grada Krka od 08.03. – 22.03.2013.g. održat će se filatelistička izložba u galeriji Decumanus u Krku. Predstavit će se izlošci članova društva vezani uz ovo područje (Filatelistička povijest otoka Krka, Razglednice otoka Krka, Fiume,...).

Prigodna omotnica broj 71

 

27. prosinac 2012.

350. obljetnica rođenja popa
glagoljaša i jednog od prvih
otočnih književnika
Ivana Uravića

Prigodna omotnica broj 70


5. listopad 2012.

Povodom obilježavanja Lepandske bitke
FD Krk je izdalo prigodni žig i omotnicu
zavjetne kapelice obitelji Čikuta u Biski
posvećenu Sv. Nikoli

 

Prigodna omotnica broj 69


Novi prigodni žig i prigodna omotnica. Na omotnice sa istim rednim brojem su naljepnje četiri različite poštanske marke iz niza Hrvatska gastronomija:

23. kolovoz 2012.

500 godina tunere u Vozu

 

    

  

Članak u Glasniku općine Omišalj


 

Članak u Glasniku Općine Omišalj

broj 84 iz svibnja 2012.

o FD Krk pročitajte ovdje

Prigodna omotnica broj 68


 

15. lipanj 2012.

760 godina Papinog odobrenja
omišaljskim Benediktincima služenja
materinjim jezikom

 

Redovna skupština FD Krk je održana 31. siječnja 2012.

 

Filatelističko društvo Krk održalo je 31. siječnja 2012. u maloj vijećnici Grada Krka redovitu skupštinu društva.
            Na skupštini je od strane predsjednika društva podneseno izvješće o radu društva u 2011.g. društvo je dobilo jednog novog člana te ih ima ukupno deset. Tijekom godine izdane su četiri prigodne omotnice (60.g. Filatelističkog društva Krk, 440.g. od sudjelovanja krčke galije u Lepantskoj bitci, 170.g. od osnivanja škole u Dobrinju i 135.g. Jedriličarskog kluba Plav).
           U planu rada za 2012. godinu predlaže se izdavanje prigodnih omotnica  (500.g. tunere u Vozu, 760.g. Papinog odobrenja služenja materinjim jezikom omišaljskim benediktincima, 350.g. od rođenja Ivana Uravića te 180.g. Limene glazbe Krk). Također se u suradnji sa Centrom za kulturu Grada Krka planira se održavanje filatelističke izložbe u galeriji Decumanus u Krku. Predstavili bismo izloške članova društva (Filatelistička povijest otoka Krka, Razglednice otoka Krka, Fiume,...).

   

Filatelistički web  

Hrvatski savez filatelista

   
© 2014 Filatelističko društvo Krk